Sektörümüz üreticilerinin sıkıntılarını yakından bilen firmamız, siz üretici dostlarımıza daha güzeli sunabilmek için, sektördeki birçok üretici arkadaşlarımızın emekleri ile kullanım kolaylığı ve özellikleri olan 2 yeni seri daha ekleyerek siz değerli müşterilerimize toplamda 7 seri profil seçenekleri sunmaktayız.

Follow us on

Bilgi Güvenliği Politikası

ECEPLAST POLİMER KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Şirket prensiplerine dayanan güvenlik politikamızda tüm ECEPLAST POLİMER KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ çalışanları için belirlenen çalışma prensipleri:

BİLGİ GÜVENLİĞİ HEDEFİMİZ

ECEPLAST POLİMER KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ bu bilgi güvenliği politikası ile iş sürekliliği ve bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini etkileyecek her türlü riski yönetmek amacıyla Bilgi güvenliği yönetim sisteminin ISO 27001 standardına uygun kurulması, yönetilmesi, kontrolü ve sürekli iyileştirilmesini sağlar ve hedefler.

Tüm çalışanlarımız ile birlikte yöneterek, bilgi güvenliğimizin sağlanmasını ve sürekliliğini hedefler ve bu amaçla tüm gereklilikleri yerine getirir.

YÖNETİM DESTEĞİ VE KAYNAKLAR

ECEPLAST POLİMER KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ yönetim kurulu bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesi için her türlü destek ve kaynağı sağlar.

UYGULANABİLİRLİK

Bilgi Güvenliği konularında önemli kararlar alınırken uygulanabilirlik yönü de göz önünde bulundurulur.

PERSONEL

Bilgi Güvenliği politikasının uygulanabilmesi için tüm çalışanların katkıda bulunmaları gerekir. ECEPLAST POLİMER KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ çalışanları bilgi güvenliği tehditleri hakkında bilgilendirilir ve gerekli farkındalık eğitimleri verilir.

KAPSAM

İthalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, insan kaynakları, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliği kapsamımızdır.

YASAL MEVZUAT

Yasal Mevzuat, ECEPLAST POLİMER KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ Bilgi güvenliği yönetim kurulu tarafından düzenli olarak takip edilir ve uyum için gerekli düzenlemeleri yapar.

RİSKLER

Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini tehdit eden riskler düzenli olarak analiz edilerek Düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir.

İŞ SÜREKLİLİĞİ

İş süreçlerimizin yürütülmesini sağlayan bilgi işleme olanaklarının kesintisiz ve yedekli olarak sürdürülebilirliği sağlanır.

KONTROL VE DENETLEME

Bilgi güvenliği politikasına uyulması, ECEPLAST POLİMER KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ yönetim kurulu tarafından düzenli olarak kontrol edilir ve değerlendirilir.